Etažni elaborat

Etažni elaborat

Ako je neki stan dio stambenog objekta  da bi postali stvarnim vlasnikom tog stana potrebno je objekt etažirati. Etažnim elaboratom se nad objektom uspostavlja etažno vlasništvo pri čemu svaki od upisanih vlasnika prestaje biti vlasnikom dijela objekta i postaje vlasnikom svojeg stana. Etažni elaborat se još naziva i „Plan posebnih dijelova građevine“.

Prije izrade etažnog elaborata zgrada koja se etažira mora biti upisana u katastar i  zemljišne knjige. Ako nije upisana ili postoje odstupanja od stanja na terenu potrebno je geodetskim elaboratom izvršiti upis i usklađenje.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI? POŠALJI UPIT I DOGOVORI SASTANAK